Hankesuunnitelman kohteena on Vanhankaupunginkosken itähaaran uomaan kohdistuvat toimenpiteet. Tavoitteena on parantaa erityisesti heikompien vaelluskalojen kuten siian nousuedellytyksiä Vantaanjokeen.

Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostus
Hankesuunnitelma
Luonnos 12.1.2018

Hankesuunnitelma

HelsinginVanhankaupunginkosken itähaaran arkeologinen vedenalaisinventointi

LIITE 2

Alleco Oy suursimpukkaselvitys Vanhankaupunginkosken itähaarassa 2017

LIITE 3

Viranomaisneuvottelun muistio

LIITE 4

Sidosryhmatilaisuuden muistio

LIITE 5