Longinoja là một dòng suối chảy qua Helsinki, thủ đô của Phần Lan, vào sông Vantaanjoki. Từ năm 2001 Hiệp hội thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch đánh cá của Phần Lan (SKES) đã tổ chức nhiều hoạt động phục hồi tình trạng con suối này. Các biện pháp phục hồi được thực hiện bởi các tình nguyện viên đã cứu vớt giống cá hồi của Vịnh Phần Lan đang có cơ nguy tuyệt giống trong con suối và mật độ cá con ở Longinoja được xếp hạng nhất.

Một cộng đồng truyền thông xã hội đã được tạo ra quanh đề tài con suối, trong đó tất cả các thành viên đều quan tâm đến tình trạng của con suối và đặc biệt là cá hồi trong đó. Trang web này đóng vai trò là một ngân hàng dữ liệu mở cho cộng đồng.

”Chúng tôi đã tạo ra một cái gì đó độc đáo ở Phần Lan xung quanh một con suối trong khu vực đô thị. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp thông tin về một địa điểm thiên nhiên tại địa phương và để mọi người thưởng thức một viên ngọc xanh của rừng cây đô thị ”, nhà hoạt động bảo vệ suối Juha Salonen giải thích.

Thật rất tiếc, chúng tôi không thể dịch toàn bộ trang web này sang các ngôn ngữ khác nhau, nhưng thông điệp quan trọng nhất của chúng tôi là: Hãy thưởng thức bản chất của con suối Longinoja và nhớ để cá hồi ở đây sống yên bình. Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn rằng đánh bắt cá là hoàn toàn bị cấm dọc theo chiều dài của suối Longinoja.