Longinojan tulevaisuus

Paljon on vielä matkaa siihen, että kaikki olisi hyvin – purossa olisi kalaa kutemassa vallattomasti, rakentaminen ei tekisi hallaa puroluonnolle, mahdolliset luontoon kohdistuvat katastrofit olisi suljettu pois ja luontoa rakastava kansa nauttisi täysin siemauksin Longinojan luonnosta. Täydellisyyttä kohti kuitenkin pyrimme, askel kerrallaan. Jotta näin kävisi, olemme aktiviisia kaikkiin mahdollisiin elimiin ja pyrimme vaikuttamaan paremman kaupunkipuron puolesta. Tällä hetkellä vaikutamme näissä asioissa!

Luontopolku avataan pe 26.10.2018 klo 14.00

Taimenpuron luontopolku on kaksi kilometriä pitkä ja auki läpi vuoden. Se vie kulkijansa Haaga-Helian ammattikorkeakoululta aina Vantaanjoelle saakka. Polku on toteutettu vapaaehtoisten puronkunnostajien aloitteesta, ja toteutuksesta vastaa Helsingin kaupunkiympäristö. Luontopolku on esteetön muualla paitsi
Kehä I:n kohdalla.

  • kertoo kulkijalle monipuolisesti puroluonnosta pinnan alta ja ympäriltä
  • nostaa esille lähiluonto ja sen merkityksen alueen ihmisille
TUTUSTU LUONTOPOLKUUN

Seppo Leinonen on kuvittanut mm. Maunulan luontopolun infotaulut.

Malmin Longinojan laakson ideasuunnitelma

Olemme vaikuttamassa Malmin ja sitä kautta Longinojaa vaikuttavien alueiden rakentamisen suunnitelmiin.

Helsingin kaupunki jatkaa Malmin alueen kehittämistä. Malmin Longinojan laakson kaupunginosapuiston analyysi ja ideasuunnitelma on valmistunut. Suunnittelun kohteena oli Latokartanontien ja Tullivuorentien välinen laaja puistoalue Malmin jäähallin pohjoispuolella. Nykyisin alueella on ulkoilureittejä, pallokenttiä ja kaupungin viljelyksessä olevia peltoja. Kaupunginosapuistojen kehittämisen tavoitteena on luoda puistoista selkeitä, tyylikkäitä ja aikaa kestäviä ratkaisuja.

Tutustu materiaaliin täältä ›

Tullivuorentien eteläpuolen alueen kehittäminen ja puron huomioon ottaminen

Olimme syksyllä 2016 kertomassa Helsingin kaupungin projektiryhmälle joka vastaa Tullivuorentien alueen kehittämisestä omia visioita miten aluetta voisi kehittää puron kohdalla.

  • Säästetään puro ja sen rannat mahdollisimman luonnontilaisina
  • Lisätään puroon eri kokoista kiviainesta ja toteutetaan lisääntymis -ja poikasalueita jos sellaisten toteutus on mahdollista

Tutustu alueen suunnitelmiin tästä ›

longinoja_tullivuorentien_etelapuolen-havainnekuva

Kuva: http://kartta.hel.fi/kaavaselostus/ak12170_selostus.pdf