Kun havaitsen purossa, ojassa tai luonnossa jotain outoa toimi näin:

 1. Jos havaitset akuutin öljy- tai kemikaalivahingon, ilmoita siitä vesien pilaantumisvaaran vuoksi välittömästi yleiseen hätänumeroon 112.
 2. Koita selvittää päästön alkulähde. Kävele ylävirran suuntaan niin pitkälle kunnes vesi on jälleen normaalia. Yleensä päästö tulee jostain pienemmästä sivu-uomasta tai putkesta.
 3. Ilmoita havainnoistasi hätäkeskukseen

Havainnoi seuraavia asioita:

 • Veden väri
 • Veden haju
 • Näkyykö kuolleita kaloja, lintuja tai eläimiä
 • Dokumentoi tilanne valokuvaamalla

Olemme saanee viime aikoina lukea virtavesiä pilaavista ja kaloja tappavista päästöistä. Viimeisimpänä Haaganpuron latvoilla Maunulanpurossa tapahtuneet öljypäästöt. Vakavimmat lähivuosien päästöt ovat olleet Teknoksen Mätäjokeen pääsyt kemikaali sekä tuntemattomaksi jäännyt Mellunkylänpuron päästö. Molemmat näistä tappoivat tehokkaasti purosta eri ikäisten taimenten lisäksi myös muuta kalastoa.

Myös Longinoja on saanut kärsiä ihmisten välinpitämättömyydestä ja tunnetuin tapaus on Lokapoikien rasvajätteen luontoon laskeminen. Katso tästä miten puro muuttui rasvajätteen vaikutuksesta.

Tärkeää on myös muistaa, että mm. autojen pesuvedet valuvat yleensä sadevesikaivojen kautta lähimpään vesistöön.

Keräsimme tähän alle listan yleisimmistä vesistöihin joutuvista kemikaaleista sekä vesistä ja sen miten pitää jokaisen kohdalla toimia.

Öljyä luonnossa

 • AINA yhteys välittömästi suuremman öljymäärän kohdalla hätänumeroon: 112
 • Pienemmissä havainnoissa kunnan ympäristökeskukseen tai ELY-keskukseen
 • Muodostaa vedenpinnalle näkyvän kalvon
 • Jää kiinni kiviin ja rantoihin
 • Haisee öljyltä

Kemikaalivuodot – Välittömästi soitto hätänumeroon: 112

 • AINA yhteys välittömästi hätänumeroon: 112
 • Kemikalin haju
 • Voi näkyä kalvona pinnalla

Jätevesi – Paska haisee!

 • HSY:n (Pääkaupunkiseutu) päivystysnumero palvelee vikatilanteissa: 09 1561 3000. Jos vaaratilanne, niin hätänumeroon: 112
 • Haisee pahalle
 • Pinnalla voi kulkea wc-papereita

Pääsin todistamaan Longinojalla kerran rikkoutuneen jätevesiputken vuotoa Riihenkulman Saunankoskella. Noin minuutin kestänyt jäteveden vuoto nosti hetkellisesti puron virtaamaa ja haju joka leijui vuodon jälkeen Saunankoskella oli kuvottava, kirjaimellisesti: PASKA HAISI!

Kaukolämpöputkien vesi – Ei vaarallista!

Mikäli havaitset kaukolämpövuodon eli vihreää kaukolämpövettä tai höyryä ympäristössä, ole ystävällinen ja ilmoita siitä:

 • Helsinki: Helsingin energian (Helen) vikailmoitusnumeroon 08001 60602
 • Espoo: Fortumille vikailmoitusnumeroon: 0800 1 90090
 • Vantaa: Vantaan Energialle vikailmoitusnumeroon:  0800 0025 

Kaukolämpöverkossa virtaava vesi värjätään vihreäksi, jotta mahdolliset putki- ja siirrinlaiterikkoontumiset havaittaisiin helpommin. Väriaineena käytetään vahvasti fluoresoivaa kemikaalia, pyraniinia. Tätä väriainetta käytetään myös esimerkiksi kosmetiikassa ja se on vesiliuoksena täysin haitaton.

 • Värjää veden vihreäksi
 • Vesi voi olla tuli kuumaa, ÄLÄ KOSKE! Palovammavaara
 • Kaukolämpövesi ei ole myrkyllistä, mutta sitä ei ole tarkoitettu talousvedeksi eikä varsinkaan juotavaksi.

Lähde: Fortum: Vihreä kaukolämpövesi 

Porakaivojen tai maalämmön porausvedet

Reiän poraamisesta syntyy kiviaineista ja vettä sisältävää porausjätettä. Porausjäte on käsiteltävä ja poistettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Porausjätteen käsittelystä on toimitettava selvitys lupahakemuksen yhteydessä.

 • Ole yhteydessä alueelliseen ympäristökeskukseen.
 • Veden väri vaihtelee poratun maa-aineksen mukaan, esim. graniitista tulee punaista vettä.
 • Porausliete ei ole myrkyllistä, se koostuu vedestä ja kiviaineksesta.
 • Puroissa liete aiheuttaa kutusoraikkojen tukkeutumista.

Lähde: LÄMPÖKAIVO, TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN

Epämääräiset päästöt – Esimerkkinä Lokapoikien rasvajätteen lasku Longinojaan

Ole yhteydessä alueen ympäristökeskukseen (virka-aikana) tai hätäkeskukseen 112.

 • Rasvajätettä laskettiin katuviemäriin Kehä 1 varrella
 • Jäte purkautui ulos sadeviemäristä Malmin hautausmaalta tulevan ojan kautta
 • Havainnon keltaisesta Longiojasta teki paikallinen asukas
 • Puron pohja täyttyi pöllyävästä möhnästä
 • Kyseessä ympäristörikos!

Kalakuolemat

Ole yhteydessä alueelliseen ELY-keskukseen jos havaitset alueellisesti suuren määrän kuolleita kaloja.

Rautasakka

Pohjaveden mukana vesistöön joutuva rauta on ympäristölle vaaratonta, mutta se värjää purkautumiskohdastaan esimerkiksi puron huomiota herättävän ruosteenpunaiseksi. Vaikka luonnollista, niin ei harmitonta. Voi tukkia soraikot ja tappaa elämän. Maunulanpuron tapauksessa sakan määrä purossa luonnoton, ihmisen aikaansaama, ja puron ekosysteemille pahasta.

Lähde: Helsingin kaupungin ympäristökeskus: Rauta värjäsi Haaganpuron vettä ruskeaksi

Työmaavedet

Ilmoitus tapahtuneesta Helsingin kaupungin ympäristövalvontayksikköön puh. (09) 310 1635

Vesistöön, ojiin ja hulevesiviemäreihin johdettavan ja maahan imeytettävän työmaaveden tulee olla laadultaan sellaista, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai haittaa rakennetulle ympäristölle ja sen rakenteille, kuten hulevesiviemärin tukkeutumista tai syöpymistä. Vesistöön johdettavan työmaaveden laadun tulee vastata tai olla puhtaampaa kuin purkuvesistön laatu.

 • Lisää puron virtaamaa ja kiintoaineskulkeumaa
 • Poravusvesien johtaminen vesistöihin on kielletty!

Lähde: Helsingin kaupungin työmaavesiohje

Talousvesi – Kristallinkirkasta lisävettä puroon!

Havaitsitko vesijohtovuodon? Vesihuollon päivystysnumeroon voit ilmoittaa vikatilanteista. Numerosta 09 1561 3000 voit myös kuunnella tiedotteen äkillisistä häiriötilanteista, joita parhaillaan korjataan. [HSY:n alueella]

Vuoden 2016 syksyllä Pihlajanmäessa tehtiin linjasaneerausta ja Longinoja sai nauttia talousveden tuomasta lisävirtaamasta. Puron kirkas vesi parhaimpaan taimenten kutuaikaan mahdollisti huimien valokuvien ottamisen juuri kunnostetuilla Savelan virtapaikoilla.

 • Lisää puron virtaamaa
 • Ei vaarallista
Meillä kaikilla on vastuu, että alla olevien kuvien tilanteet voidaan välttää jatkossa!

Puroaktiivien kommentit tapahtuneista päästöistä!

Ei sitä tahtonut uskoa todeksi, kun edellisestä isommasta päästöstä oli niin lyhyt aika ja biosuodatusallas rakennettu. Pahinta oli tulla purolle 5 vrk öljyntorjunnan alettua… Se miltä näytti ja se haju!… Silloin puro oli todella pahassa kunnossa, ja sitten kun alkoi ymmärtää, että pelastuslaitos oli antanut öljyn valua vapaasti puroon yli vuorokauden (siis estänyt vain öljyn leviämisen tiettyä pistettä alemmas, mutta antanut pisteestä ylävirtaan öljyyntyä vapaasti)… Olo oli epäuskoinen ja tyrmistynyt. Olin tavannut ensimmäisen öljyntorjuntaan saapuneen yksikön, näyttänyt heille kartasta mille alueelle öljy on levinnyt, ja mistä se tulee puroon, että kyseessä on taimenpuro jne…

Tämä kaikki oli turhaa, ja lopulta hommaa vetävä öljyntorjuntamestari piti puroa hulevesiviemärin jatkeena, joten ei öljy siinä purouomassa ollut hänen mielestään mitenkään paha juttu… Onhan sitä viemärissä kaikenlaista. Keskusteluyhteys yritettiin luoda, ja purolla tavattiin. Lopputulos omalta osaltani oli se, että kun kerroin kyseessä olevan puro eikä avoviemäri, ja perustelin mitä eroa on purolla ja ojalla, öljyntorjuntamestari käänsi selän – huusi olkansa yli että hän ei ala aktivistien kanssa juttelemaan – ja vetäytyi autoon mököttämään.

Teemu Mökkönen, Maunulanpuro, Virtavesien hoitoyhdistys ry

Mätäjoen liutinpäästö 20.5.2013

Sain tiedon päästöstä tapahtumapäivänä, 20.5.2013 illalla palattuani töistä. Päästö oli tapahtunut iltapäivällä. Paikalliset olivat ilmoittaneet liuottimen hajusta ja kuolleista kaloista viranomaisille. Ensimmäinen tunne oli epäusko ja koko uutisen kieltäminen. En halunnut uskoa, että Helsingin perhokalastajien ja Virtavesien hoitoyhdistyksen talkootyönä kunnostamaa jokipätkää oli kohdannut päästö, joka oli tuhonnut kaiken elollisen alueelta. Pahin järkytys meni kuitenkin nopeasti ohi ja lähdin kamera mukanani joelle.
Tullessani jokirantaan oli ilmassa vahva liuottimen lemu ja joen pinnassa öljymäinen kalvo. Joka puolella näkyi kuolleita taimenia ja särkikaloja. Jokivarressa tapasin myös Henrik Kettusen, jonka ottamia kuvia tapahtuneesta on ollut runsaasti esillä tiedotusvälineissä sekä somessa. Paikalle osui sattumalta YLE:ssä töissä oleva Jarno Virtanen. Hän lähetti saman tien kännykkäkuvia YLE:n toimitukseen ja haastatteli minua tapahtuneesta. Myös palokunta oli paikalla puomittamassa uomaa.
Myöhemmin samana iltana selvisi päästön lähde, Teknoksen maalitehdas, josta oli päässyt hulevesiviemäriin satoja litroja liuotinta. Teknos tunnusti aiheuttamansa vahingon ja melko pian ilmoitti myös pyrkivänsä hyvittämään aiheutuneen vahingon. Syyskuussa samana vuonna yhtiö rahoitti joen alaosassa olevan lammen padon muuttamisen 20 m pitkäksi tekokoskeksi. Pato oli kaikille vesieliöille ja kaloille täydellinen vaelluseste, jonka poistamisen jälkeen mm. taimenilla on vapaa vaellusyhteys merestä kunnostetulle jokialueelle.

Virtaava vesi vei kesän ja syksyn aikana liuotinjäämät mennessään ja joki alkoi toipumaan. Taimenista menetettiin kokonaan kaksi ikäluokkaa ja osittain kolme vanhempaa ikäluokkaa, joita osa oli kerinnyt lähtemään merivaellukselle. Kaksi vuotta myöhemmin tehdyssä sähkökoekalastuksessa todettiin taimenten palanneen jokialueen ja olevan virtapaikoissa valtalaji. Talkookunnostuksia jatkettiin heti päästövuoden syksyllä ja ne jatkuvat edelleen.

Pidetään yhdessä huoli, että puromme pysyvät puhtaina ja niiden eliölajit elinvoimaisina. Jos havaitsemme jotain, mikä ei kuulu vesistöön ja voi vaarantaa sen ekosysteemin, ilmoitamme siitä välittömästi hätänumeroon 112. Vain palokunnalla on kalustoa jolla päästö saadaan rajattua ja estettyä sen leviäminen.

Pekka Lindblad, Mätäjoki, Virtavesien hoitoyhdistys ry

Kun kuulin Mellunkylänpurolla tapahtuneesta päästöstä otin välittömästi suunnan purolle. Tunne kun haavitset kuolleita taimenia joita olet ollut istuttamassa puroon muutama vuosi aikaisemmin oli tunne sellainen, jota en halua kenenkään puroaktiivin kokevan 🙁

Juha Salonen, Longinoja, Puroaktiivi

Olen lähes 20 vuotta kaivanut esiin Vantaanjoen vesistön salattuja jätevesipäästöjä ja julkaissut niistä tietoja ja vaatinut parannusta kuntien vesilaitosten ja valvovien viranomaisten toimintaan, sekä tehnyt lausuntoja asiasta. Pikkuhiljaa Vantaanjoen kuntien vesilaitokset ja valvovat viranomaiset ovat myös parantaneet toimintaansa ja jätevesipäästöt ovat vähenemässä, mutta on niitä vieläkin paljon.

Ennen vuonna 2015 tapahtunutta Riihimäen jätevedenpuhdistamon laajennusta Riihimäeltä tapahtui Vantaanjoen kunnista eniten jätevesipäästöjä itse Vantaanjokeen. Riihimäen puhdistamolaajennuksen jälkeen jätevesipäästöjä on tapahtunut Vantaanjokeen eniten Nurmijärveltä. Vantaanjoen kunnista ylivoimaisesti eniten jätevesipäästöjä on tapahtunut ja tapahtuu kuitenkin edelleen Helsingistä HSY:n Viikinmäen puhdistamolta ja sen jätevesiverkosta, joiden jätevesipäästöistä suurin osa menee suoraan mereen Vantaanjoen edustan merialueelle, mutta osa myös Vantaanjokeen.

Kari Stenholm, Vantaanjoki, Virtavesien hoitoyhdistys ry

Pidetään yhdessä puroista huolta! Päästöihin on tärkeää reagoidan mahdollisimman nopeasti jolloin mahdolliset tuhot voidaan minimoida.

Mitä ajatuksia tai tunteita artikkeli herätti sinussa? Kommentoi juttua alla olevaan kommentti -kenttään ja kerro mielipiteesi aiheesta.

Juha Salonen, Puroaktiivi

Kuvat: Ari Kolehmainen, Henrik Kettunen, Kari Stenholm, Tuomas Heinonen, Pekka Lindbladin kuva: Olli Malmimaara

Wall of shame – karuja esimerkkejä vesistöjen maalauksesta