Talkoiden tavoitteena oli luoda lisää elin –ja lisääntymisalueita taimenille. Tässä onnistuttiinkin yli odotusten. Uusista kutupaikoista useat kelpasivat kaloille ja soraikoilla nähtiinkin syksyn pimeinä tunteina useita kutupareja. Myös aikaisempien vuosien talkoilla kivettyjä alueita sorastettiin.

  • talkoolaisia 18 hlö
  • luonnonkiviä -ja soraa yhteensä tilattu n. 13 t (20-500mm)