Vuoden 2017 Vesistökunnostaja -palkinto on myönnetty Juha Saloselle, joka on toiminut aktiivisesti Helsingin Longinojan kunnostamiseksi. Salonen on yhdessä muiden kunnostajien kanssa saanut aikaan sen, että Vantaanjoen sivupuro Longinoja on nyt Suomen ehkä tunnetuin puro.

Vuoden Vesistökunnostaja-palkinto on osa Suomen ympäristökeskuksen -vesistökunnostusverkoston toimintaa. Palkinnon saaja voi olla henkilö, hanke, yhdistys tai yhteisö, joka on tehnyt esimerkillistä työtä vesistöjen kunnostuksen eteen. Palkintoraatiin kuuluivat vuonna 2017  Pauliina Louhi Metsähallituksesta, Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä, Elina Erkkilä WWF Suomesta, Johanna Lantto Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, Sari Mitikka Suomen ympäristökeskuksesta ja Antton Keto ympäristöministeriöstä.

Palkinto ojennetaan voittajalle vuosittain järjestettävän vesistökunnostusverkoston seminaarin yhteydessä. Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta.

Raadin perustelut Juha Salosen valinnalle

Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran Skes ry:n vuonna 2001 aloittamat jatkuvat kunnostustyöt ovat tehneet Longinojasta koko Suomen talkookunnostusten mallikohteen taimenen elvytystyössä. Puron varsista on samalla tullut yksi merkittävistä ulkoilu- ja oleskelualueista Helsingissä.

Ulkoisesti vaatimattomasta ojasta on sitkeällä vapaaehtoistyöllä kehittynyt yksi Vantaanjoen tärkeimmistä lisääntymispuroista Suomenlahden uhanalaiselle taimenelle. Purossa kutee vuosittain kymmenittäin suuria merivaelluksen tehneitä taimenia.

Olennainen osa kunnostustyötä on ollut aktiivinen tiedottaminen sekä harrastajille että alueen asukkaille. Juha Salonen on ollut siinä Longinoja Facebook -sivun ja longinoja.fi-verkkosivun perustajana ja ylläpitäjänä avainhenkilö.

Juha Salosen puhe palkitsemisen yhteydessä

On hienoa liittyä neljän aikaisemman palkittujen joukkoon. Kun lukee kaikkien voittajien valintaraatien perusteluja ei voi kuin nostaa palkituille hattua!

Juha Salonen, Puroaktiivi
Vuoden vesistökunnostajat 2017-2013: Vasemmalta oikealle: Juha Salonen, Reijo Jantunen, Virtavesien hoitoyhdistys (Esa Lehtinen), Jukka Koski-Vähälä ja Juha Keto.

Kaikki palkinnon voittajat!

Raati päätti palkita Reijo Jantuselle, joka on tehnyt aktiivisesti töitä Puruveden suojelun hyväksi. Pro Puruvesi ry perustettiin vajaa kuusi vuotta sitten herättämään eri tahoja ymmärtämään vesiensuojelun tarpeellisuus myös Puruvedellä, vaikka sen vedenlaatu oli luokiteltu erinomaiseksi. Pro Puruvesi ry:n toiminta on laaja-alaista, monipuolista, luovaa ja näkyvää.

Raati päätti palkita Virtavesien hoitoyhdistyksen joka työllään on vaikuttanut Etelä-Suomen lisäksi myös valtakunnallisesti. Yhdistyksen kunnostustoiminnan painopiste on ollut aikaisemmin vähemmän huomiota saaneissa uhanalaisissa pienvesissä.

Raati päätti palkita Jukka Koski-Vähälän, sillä hän on monipuolinen toimija ja omistautunut vesistöjen tilan parantamiselle useilla tasoilla. Koski-Vähälä on tehnyt pitkäjänteistä työtä saavuttaen luottamuksen vesistöjen hoidon asiantuntijana.

Raati päätti palkita Juha Kedon, sillä hän on tehnyt uraauurtavaa ja pitkäjänteistä elämäntyötä vesistöjen kunnostuksen eteen. Hänen esimerkkinsä synnytti 2000-luvulla Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön, joka toteuttaa Vesijärven suojelua ja hoitoa koko järven valuma-alueella.

Tutkija Sini Olin, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 029 5251 481, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto