Lehdistötiedote 25.2.2019

Helsingin Malmin Longinojan puron pitkäjänteinen kunnostus vapaaehtoisvoimin valittiin Paras luontoteko 2017–2018 -kilpailun voittajaksi. Kilpailun raatina toimi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Suomen kansallinen komitea. Palkinnon luovutti asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen 25.2.2019 Helsingissä.

Yhdessä muiden maailman maiden kanssa Suomi on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen vuoteen 2020 mennessä. Paras luontoteko -kilpailun tarkoitus on löytää kekseliäitä ratkaisuja ja innovaatioita, jotka tukevat tavoitteen saavuttamista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Paras luontoteko 2017–2018 palkinnon sai Helsingin Malmin Longinojan ennallistamistyön keskeinen hahmo Juha Salonen yhdessä Longinojan puroaktiivien kanssa. Pääradan itäpuolella sijaitsevaa Longinojaa on kunnostettu yli 15 vuotta vapaaehtoisvoimin yhteistyössä monien muiden toimijoiden kanssa.

”Kiitos aktiivisen ennallistamistyön, puro on elpynyt ja uhanalaiset meritaimenet nousevat taas kutemaan Longinojaan runsain määrin. Tällainen käytännön tekeminen on tärkeää lajien suojelulle. Kala-aktiivien työ on myös avannut monen kaupunkilaisen silmät lähiluonnon merkitykselle”, kiittää asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Vuoden 2018 lopulla avatulla puroluonnosta kertovalla luontopolulla on käynyt tuhansia ihmisiä, ja lisäksi puro on saanut kiitettävästi mediajulkisuutta. Longinojasta on helposti saatavilla tietoa verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Palkinto jaettiin nyt jo seitsemättä kertaa. Tällä kertaa kilpailuun saatiin 21 korkeatasoista ehdotusta. Kaksi vuotta sitten parhaaksi luontoteoksi valittiin Luonto-Liiton Susilähettiläiden toiminta nuorten parissa susipelon hälventämiseksi tutkitun tiedon avulla.

Poimintoja Twitteristä

Luontoteko -kilpailussa on tähän mennessä palkittu seuraavat  luontoteot:

  • 2016: susilähettiläiden toiminta susipelon hälventämiseksi lapsille ja nuorille suunnatun, tutkitun tiedon avulla
  • 2014: apulumikinoksien kolaaminen, jolla sadat vapaaehtoiset turvasivat saimaannorppien pesinnän vähälumisena talvena
  • 2012: kolmen toimittajan aktiivinen ote luonnon monimuotoisuudesta viestimisessä
  • 2010: Luonnonperintösäätiön tapa hankkia omistukseensa vanhoja metsiä ja taata niille luonnonsuojelulain mukainen pysyvä rauhoitus
  • 2008: Espoon kaupunginhallituksen päätös suojella 550 hehtaarin alue kaupungin 550-vuotisjuhlan kunniaksi
  • 2006: Helsingin kaupungin rakennusviraston käsityöpaja, joka oli maisemoinut Vuosaaren maantäyttö- ja kaatopaikan uutta luovalla ja kotimaisia lajeja suosivalla tavalla

IUCN, International Union for Conservation of Nature, on maailman vanhin ja laajin globaali ympäristöjärjestö ja -verkosto. IUCN:n suomalaisia jäseniä ovat Suomen valtio, jota edustaa ympäristöministeriö, sekä Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi, Natur och Miljö, Suomen riistakeskus, BirdLife Suomi ja Korkeasaaren eläintarha.

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN (The International Union for Conservation of Nature) on kansalaisjärjestöjen ja valtiojäsenten muodostama verkosto. Se edistää luonnonsuojelua ja luonnonvarojen ekologisesti kestävää käyttöä. IUCN:n tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja hyödyntää luonnon tarjoamia keinoja köyhyyden pysäyttämisessä ja ilmastomuutoksen torjumisessa.

Suomen IUCN-komitean jäsenet

Suomen kansallisen IUCN-komitean nimellä tunnetun työryhmän muodostavat IUCN:n suomalaiset jäsenjärjestöt ja Suomen valtio, jota IUCN-komiteassa edustaa ympäristöministeriö. IUCN-komiteassa toimii myös muita luonnonsuojeluasioita hoitavia ministeriöitä ja valtion laitoksia. Komiten jäsenet löydät IUCN:n sivuilta.

Lisätietoa verkossa: