Vuoden 2018 aikana Longinoja ja Longinoja.fi -sivut näkyivät mediassa useasti.