KESY-teema: VESI Vesioloihin liittyvät toimintaperiaatteet kannustavat turvaamaan paikan vesiekosysteemipalvelut. Ne ohjaavat rakentamisen sijoittamista siten, että esim. tulva-alueiden ekologiset toiminnot ja herkkien vesiekosysteemien toiminta turvataan. Ne ohjeistavat myös vesiekosysteemien kunnostusta ja hulevesien hallintaa. Lisäksi tavoitteeksi on asetettu talousveden kulutuksen vähentäminen. Lue lisää ks. linkki biossa. Hanna Tajakka.

Kurkkaa ja tykkää kuvaa Instagramissa ›
Kuvaaja: viherymparistoliitto