Vantaanjoki on noussut Suomenlahden taimenjokien helmeksi pitkäjänteisellä talkoo -ja viranomaistyönä. Helsingin kaupungin valtuustolle tehtiin aloite kaupunkivaltuutetun Jukka Relanderin ja 48 muun valtuutetun toimesta Vanhankaupunginkosken padon purusta. Lue aloite tästä. Padon purkamisen sijasta Helsingin kaupunginhallitus kuitenkin päätyi esittämään itähaaran kalatien korjaamista.

Katso tästä Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon purkamisen vaihtoehtotarkastelun tulokset

Facebookin Vapautetaan Vanhankaupunginkoski -ryhmään kuuluva graafikko ja kalamies Sakke Yrjölä visioi aikansa kuluksi alla olevan suunnitelman. Visiossa padosta poistettaisiin puolet, ylä -ala alapuolista aluetta täytettäisiin kiviaineksella ja luotaisiin syntyvän kosken niska-alueelle myös lisääntymis -ja poikasalueita vaelluskaloille.

Sakke Yrjölän visio Vanhankaupunginkosken padon purusta

[SENSUROITU] paska pato pitää saada [SENSUROITU]!

Mielestäni historiallinen pato ei palvele nykyisiä arvojamme. On tärkeää että luonto ei kärsi keinotekoisista laitteista, vaikka ne olisivat 100 vuotta vanhoja. Padon säilyttäminen sellaisenaan ei ole millään tasolla perusteltua. Pitää voida löytää ratkaisu joka toimii ja palvelee kaupunkilaisten virkistymistä. Toimiva jokiluonto antaa monipuolisesti juuri sitä.

Sakke Yrjölä, Graafikko, kalastaja
Sakke Yrjölän visio padon poistamisesta

Padon osittainen poistaminen ja kosken pohjaprofiilin muutos materiaalia lisäämällä poistaisi nousuesteen jättäen padon historiallista aspektia arvostaville näyttävän muistomerkin keskelle koskea. Muutos palvelisi parhaiten Helsinkiläisiä ja kaupunkia nostaen sen luonto -ja virkistysarvoja. Jyrkkä koski säilyttäisi tulva-aikojen pauhaavan alkuperäisen luonteensa. Visioita voi tarkastella klikkaamalla kuvaa suuremmaksi (aukeaa uuteen ikkunaan).

Sakke Yrjölän visio padon poistamisesta

Mitä mieltä Vaelluskala ry on Yrjölän visiosta?

Suunnitelmat on olennaista olla sen verran avoimia ja läpivalaistuja, että kaikki keskeiset sidosryhmät pitää voida osallistua suunnitteluun ja kertoa asiasta mielipiteensä. Siltä osin hyvän lopputuloksen kannalta olisi hyvä järjestää aiheesta avoimia kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia. Kannatan lämpimästi sitä että Vanhankaupunginkosken kehittämisen prosessia jatketaan, koska ainakaan toistaiseksi tehdyt selvitykset ovat olleet puutteellisia, eivätkä siis ole toteuttamiskelpoisia. Kaikista toistaiseksi esitetyistä ratkaisuista tämä Saken Visio näyttää parhaalta!

Vapautetaan Vanhankaupunginkoski ryhmässä on monen alan ammattilaisia. Saammekohan kohta fyysisesti nähdä 3D-mallennettuna Saken vision. Tätä odotellessa.

Kuva ja video: Miikka Pulliainen

Grafiikka: Sakke Yrjölä

KATSO KUVIA PATOA PÄIN HYPPIVISTÄ JALOKALOISTA

Yle 19.12.2016: Purkaa vai ei? Vanhankaupunginkosken kiistelty pato ei hajoa helpolla