Jouni Simola on tullut tutuksi Virtavesien hoitoyhdistyksen kautta. Hänen talkookunnostuskohteina on Riihimäelle muuttaneelta Ari Virtaselta saatu talkoiden vetovastuu Mellunkylänpurolla ja Mustapurolla. Molemmat purot ovat Itä-Helsingin vihersormien helmiä ja taimenten koteja.

Kuka olet ja mistä tulet?

Olen ollut Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n hallituksen jäsen viisi ja rahastonhoitaja neljä vuotta. Asun Helsingissä. Viime aikoina Virhossa olen keskittynyt yhdistyshallinnon kehittämiseen, median ylläpitoon, Itä-Helsingin purojen puolenpitoon ja Kaakon Jokitalkkarin toiminnan hallintoon.

Virhossa talkoiden vetovastuu on kohdallasi Mellunkylänpurolla ja Mustapurolla. Millaiset kohteet ovat kyseessä?

Molemmat ovat pohjavesivaikutteisia puroja. Ilman pohjavesivaikutusta näihin lyhyehköihin puroihin ei juuri kannattaisi silmiään kääntää ja käyttää aikaa. Muutaman vuoden takaisten vedenlaatututkimusten mukaan molemmissa on kaupunkipuroiksi kohtalainen vedenlaatu ja taimenkin näyttää puroissa pärjäävän ja lisääntyvän luontaisesti. Mellarilla ja Mustapurolla on useita hienoja koskialueita.

Kiintoainevaikutus on molemmissa puroissa merkittävää. Hiekkavitsaus on paha. Kunnostussuunnitelmat ja -toteutus on kaupunkiolosuhdekin huomioiden tehtävä tarkasti, jotta rakennettavat kivikot mahdollisimman vähän peittyisivät hiekan alle. Ylipäänsä maankäsittely pistää ravinteet ja kiintoaineksenkin liikkeelle alapuolisia vesistöjä kohti. Tätä todistin eräällä peltojen läpi virtaavalla maaseutupurolla juuri. Kutusoraikkojen puhdistaminen onkin joka vuotista Itä-Helsinginkin puroilla.

Millaisena näet Mellunkylänpuron tulevaisuuden rakennuspaineen ja asutuksen keskellä?

Mellarin tilanne on mielenkiintoinen. Käynnissä on hyvin laajoja rakennushankkeita keskijuoksulla Länsimäentien varressa ja alajuoksulla Tankovainion alueella. Helsingin kaupunki rakentamisen tilaajana on kiitettävän oma-aloitteisesti kysynyt mielipidettä ja viestinyt puroon vaikuttavista tekijöistä sekä jo osassa toteutetuista rakenteista huomioinut kalojen kulun varmistamisen. Kaupunki on hienosti ohjannut rakentamisen suunnittelu- ja toteuttajatahoja olemaan yhteydessä minuun sekä alan viranomaisiin ja muihin ammattilaisiin.

Purolle pahimpina uhkina pidän ihmisten välinpitämättömyydestä johtuvia yksittäisiä öljy- tm. myrkkypäästöjä ja hiekan kulkeutumista uomassa. Rakentamisen merkittävimmät vaikutukset tällä hetkellä ovat maaperän stabiloinnin ja maa-ainesvaihdon mahdolliset vaikutukset pohjaveden purkautumisen estymiseen puroon. Pinnan päällä jättipalsami tulee valtaamaan laajoja alueita, jos sen leviämiseen ei puututa.

Pitkäaikaisesti rakentaminen tullee edelleen lisäämään virtaamaan äärevöitymistä eli pitempinä sateettomina kausina puron virtaama on todella pieni. Kovien sateiden alkaessa puron virtaama sitten kasvaa nopeasti tulvaksi ja sateen loputtua tulva laskeekin nopeasti. Rakennushankkeissa vihdoin tulisi todellisena vaihtoehtona ottaa käyttöön hulevesien vaikuttava pidättäminen valuma-alueella mm. imetyskenttien avulla.

Koska puroilla talkoillaan seuraavan kerran ja mistä talkoista löytyy lisäinfoa?

Mellunkylänpurolla talkoillaan lauantaina 12.8. ja Mustapurolla sunnuntaina 20.8. Näidenkin talkoiden tarkemmat tiedot ovat Virhon talkoiden listalla nettisivuilta. http://www.virtavesi.com/?showNews=720

Mitä mieltä olet Longinojalla tehdystä työstä ja voisiko muu Suomi ottaa siitä mallia?

Longinojalla on tehty työtä puron hyväksi esimerkillisen pitkään. Sitkeys ja vuosien jatkumo varmistavat kunkin potentiaalisen puron mahdollisuuden joko toimia tai olla toimimatta esimerkiksi taimenen luontaisen lisääntymisen vesistönä. Longinojan kasvutarina on vertaansa vailla.

Joidenkin purojen kuten erityisesti Longinojan hyödyllinen popularisointi on avannut monelle aivan uuden näkymän puroluontoon ja sen mahdollisuuksiin, mikä innostaa muitakin porukoita Suomessa katsomaan ja harkitsemaan lähivirtavesiään eri tavalla.

 Mitkä on terveisesi Longinoja.fi -sivujen lukijoille?

Hienoa, että luette Longinoja.fi-saittia. Pienvirtavedet tarvitsevat jatkuvaa asiansa puolustamista sekä viestintää puroa tuntemattomille. Osa harrastusta on itsensä sivistäminen vaikka Longinoja.fi:ssä tai Virhon Facebookissa ja kotisivuilla.