Vuoden 2017 aikana Longinoja ja Longinoja.fi -sivut näkyivät mediassa useasti.