Longinoja oli upeasti esillä Erkki Määttäsen tekemässä Vaeltajat -dokumenttiprojektissa. Dokumentissa Luonnonvarakeskuksen tutkijat Ari Sauran johdolla sähkökoekalastavat purolla ja loppupuolella tarkkailtiin kututaimenia lasten kanssa. Koekalastusta avusti Skes ry:n Matti Salonen.

Myös myyt Helsingin urbaanit taimenpurot olivat upeasti esillä näyttämässä mallia muulle suomelle kuinka pienillä panoksilla saadaan huipputuloksia aikaiseksi. Haaganpurolla vierailtiin katsomassa taimenten syöttämistä ja Mätäjoella talkoiltiin Virhon talkoissa parempia elinoloja taimenille.

Katso dokumentti ja ymmärä kuinka uhanalaisia vaelluskalakantamme ovat 🙁

Myös pienillä panostuksilla on saatu paljon aikaan varsinkin äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kohdalla. Taimenen kutupaikaksi kelpaavat pienemmätkin purot, joita voidaan kunnostaa toimiviksi jopa talkoovoimin. Vantaanjoen nousu likaviemäristä Suomenlahden tuottoisimmaksi meritaimenjoeksi on paljolti vapaaehtoispohjalta toimivien pienten yhdistysten pitkäjänteisen toiminnan ansiota.

Viranomaisten toimesta Vantaanjoella on purettu patoja, rakennettu kalateitä ja ennallistettu pääuomien koskia. Parhaat lisääntymisalueet ovat kuitenkin löytyneet pääuomaan edelleen toistuvasti pääseviltä jätevesiltä suojassa olleilta sivupuroilta ja latvavesiltä. Näiden kunnostushankkeista ovat vastanneet ennen kaikkea yhdistykset.

Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura SKES ry on kunnostanut alajuoksun urbaaneja puroja, joista tunnetuin lienee Longinoja. Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry on taas jo 20 vuoden ajan tehnyt työtä vaelluskalojen eteen koko Vantaanjoella.

Katso dokumentti Yle-areenasta ›

Lähde: Yle: Vaelluskalojen kohtalonhetket

Mitä ajatuksia tai tunteita dokumentti herätti sinussa? Kommentoi alla olevaan kommentti -kenttään ja kerro mielipiteesi…

Juha Salonen, Puroaktiivi