Kiitos!

Takana on huima vuosi 2016, jossa rikottiin ennätyksiä. Skes Ry:n järjestämissä kunnostustalkoissa ihmisiä oli kuin kaloja purossa ja yhdessä tekemämme soraikot oli kaloille mieleen. Talkoilla tehty Savelankoski nousi koko kansan tietoisuuteen upeana kuduntarkkailupaikkana, jossa joka ilta vieraili  kutubongareita kalojen turvana.

Syksyn aikana saimme kuulla vain kahden emotaimenen pannulle päätymisestä. Tästä kiitos kuuluu kaikille purolla liikkuneille, valvontaa oli lähes 24/7.

Aluksi kiitos teille kaikille näiden ja Longinojan -Facebook-sivujen seuraajille. Palaute jonka sivujen ylläpitäjänä olen saanut, on motivoinut tekemään päivityksiä lisää ja laajentamaan päivityksien tekijärinkiä.

Juuri näiden Longinoja.fi -sivujen osalta toteutui pitkäaikainen haaveeni, sivut eivät olisi toteutuneet ilman kehitysapua Janne Passiltajoka mahdollisti tekniikan sivujen takana. Sisällöntuottamisessa olen saanut apua monilta ihmisltä.

Vuoden 2017 aikana tulemme panostamaan näiden sivujen materiaalissa video -ja äänituotantoon ja pyrimme tuomaan puroluonnon uudella tavalla esille. Kaikki nämä ovat mahdollisia puron ympärille kertyneiden vapaaehtoisten toimesta. Jos sinä haluat kantaa kivesi Longinojan eteen tehtävään mediatyöhön ota yhteyttä Juha Saloseen (juha.salonen[]skes.fi).

Erityiskiitoksen lisäksi purolla aktiiviselle tehotiimille: Ensimmäisenä kiitokset ansaitsee isäni Matti, joka teki kohdennettua täsmämarkkinointia jakamalla jokaiselle kaloja katsoneelle facebook-sivuista kertovan lappusen sekä opasti heidät parhaille tarkkailupaikoille.

Kiitos Mikalle ja Sadulle, jotka putsasivat kahdestaan ennen kutua suurimman osan puron kutusoraikoista. Lisäksi kiitokset Maaret, Miika, Mika, Satu, Mika, Mikael, Toni, Ari, Ari, Mikko, Henkka, Kai, Jarmo, Lauri, Jenni ja monelle muulle. Lisäksi erityiskiitos Vitali Rabotseville Apropos lingua -kielitoimistosta sivustomme kielikäännöksistä.

I Love Longinoja, toivottavasti myös sinä!

Ps. Kerro omat parhaat muistosi Longinojalta vieraskirjaan!

Kuva: Miikka Pulliainen

Juha Salonen

Hyväkin sisältö häviää Facebookin uumeniin, tässä yksi pääsyy miksi nämä Longinoja.fi -sivut on tehty!

Juha Salonen, Puroaktiivi