Longinojan perinteisissä talkoissa siirryttiin Latokartanontien yläpuoliselle alueelle. Alue on emokalojen valtakuntaa ja uomasta puuttuu virtapaikat kokonaisuudessaan. Talkoiden tavoitteena oli luoda monipuolista elin -ja lisääntymisaluetta. Alue jossa kunnostukset järjesttiin oli ennen kunnostusta savivelliä ilman suurempia virtauksia. Kunnostuksilla luotiin alueelle potentiaalisia kutusoraikkoja neljä ja niiden lähelle poikasille suojapaikkoja.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto oli toimittanut kivimateriaalia puron varteen noin 50 tonnia.

Talkoolaisten ahkeroinnin ansiosta kivikasat oli parissa tunnissa siirtynyt puroon ja puro palautunut lähemmäs luonnontilaa. Suurien virtaamavaihteluiden takia myös rantoja eroosiosuojattiin ja uomaan sijoitettiin suuria maisemakiviä rikkomaan voimakkaimpia tulvavirtauksia. Suuri ongelma kaupunkipuroissa on nopeat virtaamien vaihtelut. Longinojalla voi rankkasateiden aikana nousta vesi metrinkin tunnissa.

Tulevien talkoiden yksi päätavoite on estää eroosio tukemalla puu -ja kiviaineksella puron herkkiä rantoja.

Kiitokset kaikille talkoisiin osallistuneille. Toivotaan että, uudet taistelutantereet kelpaavat syksyn kutukarkeloihin.

Latokartanontien yläpuolen talkooalue ennen ja jälkeen kunnostuksia.

Konekunnostuksen viimeistelyä

Heinäkuussa  viimeisteltiin Suomen ympäristökeskuksen tekemää kunnostusaluetta Kehä 1:den yläpuolella lisäämällä kiviainesta. Samalla kunnostettiin uuta elinaluetta kehä yhden yläpuolelle noin 50m. Kiviainesta siirtyi puroon noin 190t. Talkoiden kiviaineksen ja koneavun tarjosi Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

Kiviä naapurista – kunnostukset yhteistyössä

Kunnostettiin betoniputkien ylä -ja alapuolista aluetta läheiseltä työmaalta saaduilla suurilla kivillä. Kivien lisäksi Helsingin kaupungin rakennusvirasto lahjoitti talkoisiin kiviainesta sekä koneistoa aineiston paikalle saamiseksi. Pidettiin lisäksi pienimuotoiset penkan tukemistalkoot kasvimaiden alueella. Tavoitteena tukea sortuvaa rantaa puuaineksella.