Longinojan ja Vaelluskala ry:n puroaktiivit tekivät kevään ensimmäisen pienpoikastarkkailun. Tarkkailulla on tarkoitus selvittää onko talkookunnostuksilla tehdyistä soraikoista syntynyt syksyn kudusta taimenen pienpoikasia. Iloksemme voimme kertoa että, Longinojan kevään ensimmäiset pienpoikaset ovat jo liikkeellä Vielä viime viikko oli Longinojan kutusoraikoilla hiljaista.

Nyt ti (21.5) laskimme 36 alemman kutupesän lähirannan pienpoikaset. Laskenta aloitettiin alhaalta Savelasta kl 21 ja saatiin Haaga-Helialla päätökseen kl 23.00. Laskennatta tarkastettiin tiedetyt kutupesät ja niiden lähiranta +-5 metriä ylä- ja alavirran suuntaan.

Normaalisti jos laskentaa tehdään yksin, lasketaan vain toinen ranta. Nyt kun meitä oli itseni lisäksi Henrik Kettunen ja Kari Toivanen, tehtiin tarkkailua molemmilta rannoilta, ja saatiin astetta tarkempi tulos. Poikasten liikkeellelähtö oli tänä keväänä Longinojalla reilusti myöhempää kuin vuosi sitten, kertoo Longinojan puroaktiivi Mika Järvinen.

Kahlaaminen kielletty – taimenenpoikaset vaarassa

On oletettavaa että osa viimeisistä pienpoikasista nousee soraikoista vasta kesäkuun puolella. Siihen asti poikasmäärät odotetaan vain paranevat. Laskennassa vähintään yksi poikanen löytyi tusinalta kutusoraikolta, eli vasta joka kolmannen soraikon rantavedessä on nyt tarkkailtavissa olevia pienpoikasia. Yhteensä havaittuja pienpoikasia oli 40. Nämä ovat pienpoikasten etujoukkoa. Jos soraikko on hyvin toimiva, niin poikasmäärät kasvaa lähipäivinä merkittävästi. Jos taas kutu jostain syystä ei ole onnistunut, niin poikasmäärän runsastumista tapahtuu vähemmän, tai ei ollenkaan.

Eletään hyvin mielenkiintoisia aikoja, tästä syystä on tärkeää välttää kahlaamista purossa niin ihmisen kuin lemmikkieläinten toimesta. 

On oletettavaa että viimeistään ensi viikon alkuun mennessä poikasmäärät nousee sellaiseksi että niitä voi alkaa helposti näkemään myös päiväsaikaan. Olennaista on olla astumatta veteen, koska pienpoikaset on pääosin aivan rantaviivan tuntumassa, hyvin hidasvirtaisessa ja matalassa, tyypillisimmin 1-3 sentin vedessä.

Henrik Kettunen Vaelluskala ry:stä kertoo ettei odottanut Haaga-Helian kutualueilta vielä poikasia myöhäisen kutuajan takia.

Nämä poikaset ovat ilmeisesti Haaga-Helian keskisoraikolta peräisin, ei niskalta. Nyt meillä on tieto että poikasia on lähtenyt tasaisesti ja odotetulla tavalla kutukauden alussa kudetuista soraikoista liikkeelle. Määrät on yleisesti ottaen paremmin kuin viime vuonna. Keskeisimmissä soraikoissa poikaset ovat yhä piilossa. Ja se kiinnostava, eli kuinka isot poikasmäärät soraikoista tulee, selviää 1-2 viikon sisään, kertoo Kettunen.

Longinojan ja Vaelluskala ry:n puroaktiivit tarkkailevat tilannetta ja tilannekuva täsmentyy lähipäivinä. Jossain kohti puron tietyn ranta-alueen poikastiheys tulee vastaan aika nopeasti, ja sen jälkeen poikaset vain levittäytyy laajemmalle alueelle. Tarkkailu ja havainnointi ei ole kaikilla alueilla yhtä helppoa. Havainnointi helpottuu kun vesi laskee ja kirkastuu. Nyt vettä on sateiden takia viime vuotista enemmän, sen on sameampaa ja rihmaleväkasvustoa on reilummin kuin viime vuonna. Poikasten on aika helppo piiloutua rihmalevän sekaan.

Kunnostusten ja kudun onnistuminen eri soraikoilla voidaan yleisemmin ja paremmin arvioida vasta seurantajakson loppupuolella tai jälkeen, eli touko-kesäkuun vaihteessa. Toistaiseksi näyttää hyvin lupaavalta, kertoo Longinojan puroyliaktiivi Juha Salonen.

Kiitos tästä taimenikäluokka vuosimallia 2019 syntymän mahdollistamisesta kuuluu kaikille purotalkoisiin osallistuneille sekä Helsingin kaupungille joka tarjoaa kivimateriaalit purotalkosiin.

Ensimmäisessa tarkistuksessa havaitut poikaset

  • Koirapuistonkoskessa 2
  • Hesburgerin soraikko 5
  • Ylemmän betoniputken alasoraikko 6
  • Kasvimaan alaosa 3
  • Masan mutkan takasuora 1
  • Saunakoski 2
  • Riihenkulman alapuoli 8
  • Riihenkulman niska 2 Latokartanon alasilta 5
  • Latokartanon tien yläpuoli 3
  • Haaga-Helia 3

Viikkoa myöhemmin torstaina 30.5.2019 havaittiin samoilta alueilta 126 kappaletta vastakuoriutuneita taimenen poikasia.

Kuva: Mika Järvinen