Puroaktiivit havaitsivat hulevesiviemäristä purkautuvan erittäin sameaa ruskeaa liete/jätevettä. Tapahtumapaikka Kehä 1 ylikulkusillalta ylävirtaan noin 70-100 metriä, luontopolun opastaulun vierestä. Putkesta purkautuva vesi oli todella pahanhajuista, käytännössä haisi siltä itteltään. Kiinteistöjätevedestä ei kuitenkaan ollut kyse, koska lietteestä puuttui kaikki ”sattumat”.

Kävelimme Savelan puolelle, jossa odottelimme jäteveden saapumista apein mielin. Pelko siitä, että tämän syksyn kutu saattaa epäonnistua suurelta osin painoi mieltä. Ja tulihan se harmaa pilvi virran mukana tunnelista läpi. Haju tuli jo edeltä, kertoo Sami Mäki-Rahkola.

Hesburgerin edustalta löytyi loka-auto töissä vilkut päällä. Sami päätti käydä jututtamassa kuskia, että mitä tekee. Kävi ilmi että hän oli imemässä hulevesikaivoista saostunutta lietettä sattumineen pois ennen talven tuloa. Kaiken kiintoaineksen mukana tulee imettyä runsaasti vettä kaivoijen pohjilta ja nämä vedet on käsketty palauttaa hulevesikaivoihin.

Palatessani noin 22 aikaan takaisin ylävirtaan, ei hulevesiputkesta valunut enää mitään ja puron vesi oli kirkastunut aikaisemmasta huomattavasti. Silti lietettä vielä lähti kulkeutumaan veden mukana alavirtaan purkuaukon läheisyydestä.

Taustaa:

Alkukesästä kaivojen imuvedet ja lietteet oli kaikki kuljetettu kippauspaikalle (missä lienee, en kysynyt), mutta siellä säiliöistä purettujen lietteiden lisäksi purettu vesi oli aiheuttanut tukoksia ja muita ongelmia purkupaikan kaivoissa ja vesien purku oli tällä perusteella kielletty. Asiasta oli tiedustelu eteenpäin että mitä vesille pitäisi tehdä, koska pitäisihän ne puhdistaa. HSY:n kanta oli ollut vahvasti kielteinen puhdistamiseen, likavesiä ei oteta puhdistusasemilla vastaan vaan oli lopulta annettu käsky palauttaa vedet takaisin hulevesikaivoihin.

Mielestämme tämä osoittaa järkyttävää lyhytnäköisyyttä sekä Helsingin kaupungilta että HSY:ltä. Hulevesikaivoista lietteen ja muun kiintoaineen mukana imetty vesi on todellinen ympäristökatastrofi, etenkin juuri kuteneiden taimenien kutupesille. Ainakin kaksi vaikutusmekanismia tulee saman tien mieleen. Puroaktiivien lähipiirissä oleva hulevesiasiantuntija kertoi, että aines joka on laskettu takaisin on sitä kaikista pahinta ympäristön kannalta.

  1. Liete itsessään hienojakoisena tunkeutuu kutusoraikkoon ja sedimentoituu soran väleihin aiheuttaen mätijyville hapen puutetta. Ainoa tapa päästä kerrostuneesta lietteestä eroon on puhdistaa soraikko, mutta tämä toimenpide voidaan tehdä vasta kesällä 2019.
  2. Sakkavesi sisältää runsaasti orgaanista materiaalia, joka on kesän ja syksyn aikana osittain lahonnut ja mädäntynyt hulevesikaivojen pohjilla. Tämä hienojakoinen eloperäinen aines aiheuttaa purossa valtavan paikallisen hapen kulutuksen, joka saattaa aiheuttaa mätijyvien kuolemista sekä paikallisia kalakuolemia. Kalakuolemia havaittiin viime kesänä Mätäjoella Kannelmäen ja Malminkartanon välisellä alueella. Sakkapesän nolla-aines on juuri sitä pahinta tavaraa, mitä hulevesien mukana voi mennä.
  3. Hapettomassa tilassa käynyttä orgaanista ainesta (siitä haju) sekä ennenkaikkea rengas- ja asfalttikulumasta täynnä mikromuovia, joihin kaikki raskasmetallit ja muut haitta-aineet on sitoutuneena. Hävytöntä jos sitä ei viedä pois jos kerran jo erotettu vesistä. 

Toivomme, että imuauton kuljettajalle ei tästä asiasta koidu hankaluuksia sillä hän teki vain mitä korkeammalta taholta oli käsketty. Hän ei tiennyt mihin mikäkin hulevesiviemäri purkautuu.

Tämä on asia, jonka käskyn antajan pitäisi tietää!

Me puroaktiivit toivomme, että Helsingin kaupunki hulevesiviemäreiden puhdistuksien tilaajana ottaa vastuun tapahtuneesta ja tekee toimintaohjeisiin päivitystä.
On täysin anteeksi antamatonta ja käsittämätöntä, että pääkaupungissamme virtaavat uhanalaisten taimenten asuttamat purot joutuvat näiden täysin turhien päästöjen vaikutuksista kärsimään kun ne olisi helposti poistettavissa.

Asiaa selvitti myös Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja

Kyseessä oli Staran sadevesikaivojen sakkapesien tyhjennystä ja tosiaan kyseessä sadevesikaivot kaduilla. Kaivoja ajetaan vuorosta riippuen noin 40 – 100 kpl /vuoro ja autoon mahtuu vesineen noin 10 – 20 kpl, kunnes auto ”vesitetään”. Eli autoista lasketaan vesitysputken kautta kaivojen vesiosuus takaisin ja itse hiekka ja kivi jää säiliöön, näin toimitaan aina ja kaikissa sadevesikaivojen tyhjennyksissä koko Suomessa.

Tämä oli jo sopimuksissa vaatimuksena ettei ns. pelkkiä puhtaita sadevesiä ajeta Kyläsaaren Staran vastaanottopaikalle, vain kiintoaines toimitetaan sinne. Vesi toki näyttää varmasti rusehtavalta tai muulta vastaavalta koska kaivoissa hiekkaa, lehtiä jne. jotka värjäävät veden mutta itse hiekka ja muut jäävät loka-auto säiliöön. Toivottavasti tämä selventää tehtyä työtä.