Luonnonvarakeskuksen tutkijat käyvät vuosittain Longinojalla sähkökoekalastamassa tietyt koealat. Koealoina on mm. Savelassa Koirapuistonkosken alaosa, kehän yläpuolella Suomen ympäristökeskuksen kunnostaman alueen alaosaa, betoniputkien alapuoli, kasvimaan sillan alue sekä Latokartanontien alapuoli.

”Poikasmäärät ovat viimeiset kuusi vuotta olleet erittäin hyvällä tasolla. Kiitos purokunnostusten. Näyttää siltä, että poikastuotanto on vakiintunut siten, että noin 2/3 poikasista on ensimmäistä kesäänsä purossa eläviä 0+ poikasia ja loput näitä vanhempia. Ilmeisesti ollaan jo lähellä puron nykyisen kantokyvyn ylärajaa. Näinä hyvinä vuosina purosta on täytynyt lähteä arviolta ainakin 2000 vaelluspoikasta mereen vuosittain, joten kutukaloja on odotettavissa tulevaisuudessakin. Kokonaistuotantoa voidaan ehkä vieläkin parantaa rakentamalla uusia kutu- ja poikasalueita, mutta jo nyt ollaan huippulukemissa, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Ari Saura.

 

Tulevina vuosina tulemme Longinojan talkoissa panostamaan uusien kutu -ja poikasalueiden kunnostamisen lisäksi myös vanhojen alueiden täydennyskunnostamiseen. Puron luontainen predaatio vähentää vuosittain uutta ikäluokkaa. Vuoden 2018 syksyn koekalastuksissa näemme miten syksyn 2017 talkooalue Savelan Koirapuistonkosken kunnostus on vaikuttanut tämän koealan taimentiheyksiin.

Me olemme YHDESSÄ saaneet tämän aikaiseksi! Kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille sekä niitä tukeneille!

Juha Salonen, Puroyliaktiivi
LUE JUTTU KOEKALASTUKSISTA JA KATSO KUVAGALLERIA