Katja on tullut tutuksi Longinojaa koskevien tutkimuksien, julkaisuiden ja raporttien kautta.

Kuka olet ja mistä tulet?

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden tutkija. Työskentelen lähinnä Helsingin pienvesi- ja hulevesiseurantatutkimusten parissa sekä vesistöasiantuntijana.

Olet tutkinut paljon Helsingin puroja. Onko puroista tullut jotain yllättävää esille?

Jätevesivuotojen määrä kaupunkipuroihin on yllättävän suuri. Moni hulevesiputken vesi, joka ei välttämättä haise tai näytä jätevedeltä, on kuitenkin laimentunutta jätevettä, kun asiaa jostain syystä tutkitaan. Hulevesi- ja jätevesiputkien ristiinliitännät ovat ällistyttävän yleisiä. Lisäksi Helsingin jätevesiviemäristö on hyvin vanha ja ikä tuo lirahdustepposiaan myös viemäristössä.

Miten meistä jokainen voi vaikuttaa toimillaan purojen vedenlaatuun?

Helsingin purot ovat suurimmalta osaltaan hulevettä, jonka veden laatuun meistä jokainen voi vaikuttaa. Näkisin autoliikenteen suurimmaksi ”pahikseksi” myös vesiensuojelun saralla kaupungeissa. Autojen kuluvat renkaat, jarrut, maalipinnat ja usein pesuvedetkin ja öljyläikähdykset valuvat kaupunkipuroihimme. Roskaantuminen on kaupungeissa valtava virkistysongelma, minkä aisoihin saamista voisimme kaikki ryhtyä edistämään. Hulevettä tulisi imeyttää ja viivyttää mahdollisimman paljon, johon kiinteistönomistajat voivat vaikuttaa ja mitä kaupungilta tulisi vaatia.

Mitä mieltä olet Longinojalla tehdystä työstä ja voisiko muu Suomi ottaa siitä mallia?

Longinojalla on tehty pitkäjänteisesti työtä vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyössä. Työtä on tehty hyvässä hengessä ja rakentavalla otteella, jonka näkisin yhdeksi menestystekijäksi. Longinoja on onnellisessa asemassa, kun Juha jaksaa tehdä valtavasti mediatyötäkin puron hyväksi – Longinoja tunnetaan laajasti ja sitä arvostetaan muidenkin kuin puroaktiivien keskuudessa. Tästä konseptista on hyvä ottaa mallia.

Mitkä on terveisesi Longinoja.fi -sivujen lukijoille?

Kaupunkipuroja kannattaa vaalia ja kunnostaa, jotta pohjaeläimet, vesihyönteiset, kalat ja linnut niissä viihtyisivät. Puroluonnolla on itseisarvo ja ne ovat tärkeitä viherkeitaita kiihkeästi rakentuvan kaupungin keskellä. Purot, joissa luonnontilaiset, puistomaiset ja kunnostetut osuudet vaihtelevat, tuovat ihmisille viihtyvyyttä ja elämyksiä sekä lisäävät luonnon monimuotoisuutta.