Markku Tiusanen on tullut minulle tutuksi Vantaan kaupungin kalastuksen valvojana ja osallistuin myös hänen ohjaamiin Kormuniitynojan purotalkoisiin. Vantaan kaupungin palkkaamat Purotalkkarit ovat viimeisen parin kesän aikana vetäneet kunnostustalkoita ja kunnostaneet puroja. Toiminta olisi helposti kopioitavissa muihin kaupunkeihin ja toivottavasti näin tulee myös käymään.

Kuka olet ja mista tulet?

Markku Tiusanen, Vantaan kaupungin kalastusteknikko ja kalastusopas

Toimit Vantaalla Purotalkkareiden -ohjaajana. Mitä kaikkea talkkarit tekevät virtavesien tilan parantamiseksi?

Lyhyesti sanottuna purotalkkareiden tehtävänä on edistää Vantaan kaupungin virtavesien hyvinvointia. Tehtävät vaihtelevat monipuolisesti ja joustavasti tilanteen mukaan. Kutusoraikkojen ja poikaskivikkojen rakentaminen, kalojen istuttaminen, purovarsien siivoaminen, tukosten raivaaminen, jättibalsamin hävittäminen, kunnostustalkoiden järjestäminen ja viestintä somessa tulevat kesän aikana varmasti tutuiksi purotalkkareille.

Voisitko suositella muille kaupungeille Purotalkkari -toimintaa?

Purotalkkaritoimintaa voi vilpittömästi suositella kaikille kunnille. Purotalkkaritoiminta on Vantaalla koettu erittäin tehokkaaksi ja tarpeelliseksi. Siitä on tullut kaupungille paljon positiivista palautetta. Vantaalla, kuten monissa muissakin kunnissa, joet ja varsinkin purot ovat alueita, mitkä eivät kuulu selkeästi kunnan minkään toimialan vastuualueeseen ja sen vuoksi niiden hoito tuppaa jäämään retuperälle. Vantaalla purotalkkaritoiminta yhdistää kunnan eri toimialoja ponnistelemaan virtavesien elinvoimaisuuden edistämiseksi. Kunnostustalkoissa asukkaat osallistuvat oman ympäristönsä kehittämiseen, mikä edistää virtavesien sosiaalista valvontaa ja kasvattaa asukkaiden ympäristötietoisuutta.

Mitä mieltä olet Longinojalla tehdystä työstä ja voisiko muu Suomi ottaa siitä mallia?

Longinoja on valtakunnallisesti tunnettu esimerkki onnistuneesta taimenkannan elvytyksestä kaupunkipurossa. Se rohkaisee ja kannustaa virtavesien kunnostamiseen muuallakin.

Mitkä on terveisesi Longinoja.fi -sivujen lukijoille?

Taimenkantojen elvyttäminen ja virtavesien kunnostaminen on Suomessa hyvässä myötätuulessa. Jätevesien puhdistaminen, kalastuksen säätely, taimenen vaellusesteiden poistaminen ja lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden kunnostaminen ovat kääntäneet taimenkantojen kehityksen suunnan kohti parempaa tulevaisuutta. Paljon on silti vielä tehtävissä ja toivotankin kaikille osapuolille jaksamista tässä työssä. Asioiden edistämiselle on tärkeää myös ns. suuren yleisön tuki.

seuraa purotalkkareita facebookissa