Maunulanpuron öljyvahinko uhkaa Haaganpuron ja sen jatkeen Maululanpuron hiljalleen elpynyttä taimenkantaa. Jäteöljyn joutuminen puron latvavesiin muistuttaa meitä siitä, että Helsingin pienvesistöt ovat kaupungin keskellä haavoittuvia. Maunulanpuroa ja Länsi-Helsinkiä halkovaa Mätäjokeakin arvokkaampi luonnonvaraisen meritaimenen kutuvesistö on koillisten kaupunginosien kautta virtaava Longinoja. Se saa alkunsa Tattarisuon pienteollisuusalueen ja Malmin lentokentän liepeiltä, joten se on jo nyt altis taimenille ja muulle puroluonnolle vaarallisille kemikaaleille. Kun Fallkullan kiilan ja myöhemmin lentokentän alueen rakentaminen alkaa, paikallisten ekokatastrofien vaara kasvaa.

Koillis-Helsingin Vihreät pitää äärimmäisen tärkeänä, että Longinojan luonnontila turvataan ja kemikaalivahinkojen riski estetään, kun sen valuma-alueen rakentamista suunnitellaan ja toteutetaan.