Helsingin kaupungin suunnittelijoita täytyy kiittää yhdestä asiasta, he ottavat Longinojan huomioon suunnitelmia tehdessään. Viimeisin esimerkki tulee Fallkullan kiilan ja koko Fallkullan alueen kehittämistä koskevasta suunnitelmasta. Kävin myös esittelemässä kaupungin suunnittelioille puroa tuolta alueelta ja kerroin millainen on hyvä kaupunkipuro sekä mitä se vaatii.

Maankäytön muutokset suunnitellaan niin, ettei ratkaisuista aiheudu haittaa alueen läpi kulkevalle Longinojalle ja siellä esiintyvälle uhanalaiselle meritaimenelle.

Lähde ja kuva: Fallkullan tilan asemakaava – kehittämisperiaatteet ›