Perinteeksi muodostuneen Longinojan kunnostustalkoot järjestettiin vuonna 2013 Latokartanontien yläpuolelta löytävältä alueelta. Talkoissa viimeisteltiin Helsingin kaupungin tekemän sillan alue. Latokartanontien alapuolelle tehtiin eroosiosuojausta jonka tavoite on ennaltaehkäistä penkan sortumista.

Eroosiosta kärsivästä rannasta irtoaa kiintoainesta, joka täyttää hiljalleen puron monttuja sekä tukkeuttaa soraikkoja. Talkoissa tuimme penkkaa puuaineksella ja näin vähensimme uomaan siirtyvän kiintoaineksen määrää.