Falkullan suoraa kunnostetaan Helsingin kaupungin sekä Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta. Skes ry:tä pyydetään tekemään viimeistely talkookunnostuksina vuoden 2012 kesän aikana.
Taimentiimi ei järjestä purolla talkoita, aktiiviset jäsenet seuraavat ja siivoavat puroa tarkkailuretkillään. Purossa havaitaan jälleen useita merestä nousseita kutupareja. Myös pienempiä paikallisia emokaloja havaitaan kutupuuhissa kunnostetuilla soraikoilla. Aktiivijäsenet puhdistavat vuosittain ennen kutuaikaa tehdyt soraikot ja turvaavat näin omalta osin taimenten kudun onnistumisen.