”Työn toteutuksessa otetaan huomioon Longinojan taimenkanta muun muassa estämällä suojauksien avulla veden samentuminen. Kaivutöitä tehtäessä otetaan talteen myös isot kivet, joita voidaan käyttää uoman muotoiluun kutumahdollisuuksien parantamiseksi.”