Vartti 27.8.2008:

Vielä 2000-luvun alussa Longinoja oli eloton ja liettynyt puronpahanen. Paikalle tuli nuorisojoukko, joka alkoi kantaa kiviä.

vartti-20011031-artikkeli