Tuettiin kasvimaiden alueella pahasti eroosiosta kärsivää penkkaa puuaineksella. Lisäksi luotiin lisääntymiseen soveltuvia soraikkoja kasvimaan sillan alueelle. Kivimateriaalin sponsoroi Sea Good Oy Fort Deli. Niin kutsutun Masan mutkan penkka oli eroosion vaikutuksesta sortunut ja oli ennen talkookunnostuksia yli metrin korkea. Talkoissa penkan alareunaan tehtiin ”valli” ohjaamaan puron virtausta pois siitä ja samalla penkka peitettiin kokonaisuudessa oksilla.

Kasvimaan alueen lisäksi Helsingin kaupunki sijoitti muutaman suuren kiven betoniputkien alapuoliseen monttuun.

  • talkoolaisia
  • kiviainesta
  • puuainesta yksi metsäkoneen peräkärryllinen