Kunnostettava alue sijaitsi Karviaistien ja Riihenkulman väliin jäävällä Malmin perinnemaisema alueella. Kunnostuksien tavoitteena oli saada tehtyä kaloille laajemmat ja suojaisammat elinalueet. Alueen pahin ongelma oli veden vähyys ja mataluus.

Talkoissa uomaan tehtiin poikittaisia matalia penkkoja jotka pitävät kuivallakin kaudella veden korkeuden vakiona. Koskeen kaivettiin syvempiä kohtia kalojen oleskelupaikoiksi sekä tuotiin suuria kiviä kalojen suojaksi.

Vuoden 2001 sorastuksista kosken rannoille kertyneistä sorista saatiin tehtyä kosken niskalle muutaman neliön kokoinen kutusoraikko. Jyrkimpään alueenseen koskessa tehtiin ”kalaväylä” jota pitkin ylemmille kutupaikoille pyrkimässä olevat emokalat pääsevät helposti kosken ohi.

Kosken alapuoliselle alueelle kammettiin rannoilta kiviä ja tehtiin puuaineksesta suisteita virran monipuolistamiseksi.

Poikasalueiksi sopivia matalia kivikkoja tehtiin uoman kavennuksen yhteydessä kymmeniä neliöitä. Eroosioista kärsiviä rantopenkkoja tuettiin kivillä sekä ohjattiin voimakkainta virtaa kivi suisteilla pois penkasta.

  • talkoolaisia 12 hlö
  • kiviä (200-500mm) tilattiin 3,5 kuutio
  • talkoo ajankohta 6.9.2003
  • talkoiden tukijana toimi Alueuutiset
  • talkooalue n. 250-300m
  • 2002