Longinojan historian ensimmäisissä kunnostustalkoissa keskityttiin sopivien kutusoraikkojen tekemiseen ja uoman virtauksen monipuolistamiseen. Talkooalueena oli Malmin perinnemaisemien kohdalla oleva pitkäkoskia jakso. Kunnostettavan alueen pituus oli n.200m.

Soran pieni raekoko osottaitui huonoksia valinnaksi. Suurin osa tehdyistä soraikoista valuivat tulvien mukana alemmille alueille. Kiveyksillä onnistuttiin tekemään suojapaikkoja kaloille sekä saamaan virtausta monipuolisemmaksi.

  • talkoolaisia 12 hlö
  • soraa 17 t (12-22mm luonnonsoraa)

Kuva: Henrik Kettunen