Opastaulu 12

Kevättulva hoitaa puroa

Choose your language: SEENG, RU

longinoja-eng longinoja-se longinoja-ru

Purolle kevättulva on hyväksi. Se huuhtoo puroa puhtaaksi ja vie ravinteita puronvarren kasvien käyttöön. Tulvaniityt varastoivat vettä ja tasaavat virran vaihtelua.

Tiesitkö? Taivaalta sataa sadevettä, maan päällä valuu valumavettä.
Kaupunkialueelta pois johdettavaa sadevettä sanotaan hulevedeksi.
Viheralueelle satavasta vedestä osa imeytyy maaperään ja muodostaa pohjavettä. Pohjavettä voi purkautua puroon lähteestä virkistämään virtavesiä, niin Longinojakin saa alkunsa. Kaupunkialueella vesitiiviit pinnat kuten asfaltti ja katot vähentävät maaperään imeytyvää pohjavettä, siksi tarvitsemme tulvien ja hulevesien hallintaa.

Kaupunkipurot hulevesien poistoväyliä

Kaupunkipurot toimivat paitsi virkistysalueena, mutta myös vedenkierron verisuonina. Tiivistyvän kaupunkirakenteen takia viemärit ja purot eivät enää riitä johtamaan kaikkia valumavesiä. Lisäksi äärevöityneet virtaamat kuljettavat ravinteita ja kiintoaineita puroon. Osana ilmastonmuutoksen torjumista, Suomessa on alettu kehittämään myös hulevesien käsittelyä ja hallintaa. Hulevesien hallintaa varten Helsingin kaupunki on laatinut hulevesiohjelman, jolla pyritään hallitsemaan tulvia, vähentämään päästöjä vesistöön ja parantamaan lähivirkistysalueiden vedenlaatua. Se parantaa elämänlaatua niin kaupungin kuin kaupunkipuronkin asukkailla.

Helsingin kaupungin hulevesiohjelma: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ymparistovaikutukset/hulevedet/

Hulevesiä voidaan viivästyttää ja käsitellä taajamissa ennen puroon laskemista. Kuvassa Seppo Leinosen visio toteutuksesta.

Minne autojen pesu -tai sadevedet päätyvät?

Longinoja ohjaa sadevedet Vantaanjokeen n. 1000 hehtaarin alueelta. Tuhat hehtaaria vastaa 1600 jalkapallokenttää tai 2 kertaa Suomen pienimmän kunnan, Kauniaisen pinta-alaa. Valuma-alue sisältää niin asuin- ja viheralueita, teollisuusaluetta, savisia peltoja, hiekkaisia lähteitä sekä yhden lentokentän. Rakennetulta alueelta muodostuu valumavettä 5-10 kertaa enemmän kuin viheralueelta ja vedet ohjataan hulevesiviemäreitä pitkin puroon.

Ei siis ole sama mitä ritiläkaivoihin kaadetaan, jos peset auton pihamaalla, myös kalat saavat vaahtokylvyn. 

TUTUSTU LONGINOJAN valuma-alueeseen

Tulvavalli Savelan suojaksi kierrätysmateriaalista

Kävelet kierrätysmateriaalilla. Tämän kevyenliikenteen väylän pohjana on 700 tonnia kumirouhetta käytetyistä autonrenkaista. Rakenne toimii tulvavallina Longinojan ja Savelan asuinalueen välissä. Tulvavesi pysyy poissa taloilta ja leviää vastarannan niitylle.

Ylävirtaan

Alavirtaan

© Piirrokset: Seppo Leinonen – www.seppo.net
© Valokuvat: Pekka Tuuri / Vedenalainen Suomi,  Juha Salonen, Toni Randén, Henrik Kettunen Tuomas Heinonen, Mika Järvinen, Maaret Ahlsved, Mikko Joensivu

Piirroksien, kuvien ja videoiden luvaton käyttö kielletty.