Informationstavla 12

Vårfloden vårdar bäcken

Vårfloden är nyttig för bäcken. Den sköljer bäcken ren och för näringsämnen till växterna vid bäcken. Svämängarna lagrar vatten och jämnar ut strömningsvariationerna.

  • VÅR!
  • Vårflod! När snön smälter stiger vattnet i den naturliga bäcken.
  • Svämäng
  • Vårfloden rengör forsarnas grusfält och för upp bottenslam till svämängarna, som består av frodiga lundar och blomsterängar.

En ”uppbromsning” av dagvattnet jämnar ut flödena. Grönt tak Vattengenomsläpplig gårdsbeläggning.

Dagvattenbassäng

Vallen hindrar översvämningen från att nå bostadsområdet.

Vattnet kan stiga till svämängen.

Du går på återvunnet material.  Underlaget för denna gång- och cykelväg består av 700 ton gummigranulat från gamla bildäck. Konstruktionen fungerar som översvämningsvall mellan Stickelbackabäcken och bostadsområdet Lerstrand. Vattnet hålls borta från husen och breder ut sig på ängarna på den motsatta stranden.

  • Vallen hindrar översvämningen från att nå bostadsområdet.
  • Vattnet kan stiga till svämängen.

Diken och regnvattenavlopp leder regnvattnet snabbt till bäcken. Stora plötsliga flöden orsakar erosion.

Uppströms  

Nedströms

© Piirrokset: Seppo Leinonen – www.seppo.net
© Valokuvat: Pekka Tuuri / Vedenalainen Suomi,  Juha Salonen, Toni Randén, Henrik Kettunen Tuomas Heinonen, Mika Järvinen, Maaret Ahlsved, Mikko Joensivu

Piirroksien, kuvien ja videoiden luvaton käyttö kielletty.