Kuvaus

Valkovuokko (Anemone nemorosa, syn. Anemonoides nemorosa)

Kuva: xxx
Ajankohta: xx.xx.xxxx
Paikka: