Loading...

Choose your language: ENG, RUS

Välkommen till Stickelbackabäcken,
berömd för sina öringar!

Denna naturstig informerar om den hotade öringen, om stadsbäckens natur och om skyddet av den. Stickelbackabäcken slingrar sig i nordöstra Helsingfors från Mosabacka till Malm och mynnar via Lerstrand ut i Vanda å.

Naturstigen är 2 km lång och öppen även på vintern. Den går från Haaga-Helia yrkeshögskola till Vanda å. Stigen är tillgänglig med undantag för vid Ring I. Stigen har byggts på initiativ av frivilliga bäckupprustare. För genomförandet svarar Helsingfors stadsmiljösektor.

Följ oss digitalt!

När du går vid stigen stogen använd hashtag #Longinoja och du är med digitalt

Vada inte i bäcken! Om du inte är en vadare. Rommen i gruset kan skadas.

Fiske förbjudet!

Respektera privatlivet vid odlingslotterna i Rikroken och Lerstrand och för invånarna.

Att avmarkera eller lägga till information på kartan: Tryck på menyn längst upp till vänster på kartan.

På nätversionen av naturstigen, kan du flytta dig genom att trycka på örings -pilarna längst ner på sidan. Börja utflykten på naturstigen genom att klicka här!

Uppströms (Vanda å)

Nedströms (Ala-Malmi)

På nätversionen av naturstigen, kan du flytta dig genom att trycka på örings -pilarna längst ner på sidan. Börja utflykten på naturstigen genom att klicka här!

Luontopolun toteutuksessa mukana:

Kuvia luontopolulta