Vuoden 2019aikana Longinoja ja Longinoja.fi -sivut näkyivät mediassa useasti.